info@ncac.org.kh
June 12, 2014
ជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅសម្រាប់ការលើកកំពស់សេវាដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ម ជ ម បានរៀបចំនូវផែនការអាជីវកម្ម រយៈពេល ៣ ឆ្នាំរំកិល ដែលក្នុងនោះ មណ្ឌលសិក្សា និងបណ្ណាល័យធនធានសិក្សាអំពី ADR នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង និងបំពាក់ធនធានជាសន្សឹមៗចាប់ពីឆ្នាំទី២នៃប្រតិបត្តិការរបស់ ម ជ ម។ ធនធាន និងឯកសារបោះពុម្ភអំពី ADR នឹងត្រូវបានគៀគរ ឬ ទិញមកដាក់ក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ ម ជ ម ហើយ គោលនយោបាយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើង និងអនុវត្តដើម្បីធានានូវលទ្ធភាពសមរម្យ និងមានចិរភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានបណ្ណាល័យ និងមណ្ឌលសិក្សា សម្រាប់ស្រាវជ្រាវអំពីការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ នៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់សកល។

ចំនួនអ្នក
ចូលទស្សនា
00287314